Search

KURODA Tetsuzan

Gokui hitochoshi

DVD 黒田鉄山 極意!一調子の動き

Gokui hitochoshi no ugoki KURODA Tetsuzan

Language : Japanese

50mn

These techniques are common for Iaijutsu; Kenjutsu and Jujutsu.

More details

72h

¥ 5,940

Add to wishlist

More info

Gokui hitochoshi no ugoki KURODA Tetsuzan

This DVD offers training to learn in detail movements with each part of the body, as well as series of movements.

KURODA Tetsuzan : President of Shinbukan Kuroda dojo, and Soke of 5 schools of

  kobudo ; Tamiya ryu iaijutsu, Komagawa kaishin ryu kenjutsu,

  Shishin takuma ryu jujutsu, Tsubaki kotengu ryu bojutsu,

  Seigyoku oguri ryu sattukatsu jutsu

 

The content

Koryu bujutsu no taisabaki ( Taisabaki of koryu bujutsu )

-Ude o nuku ( Arm movement )

-Ashi no naisen, gaisen ( Interior and exterior leg motion )

-Ude to ashi o osaete no ude nuki

-Ude osae no nage

-Ude no kuttu kyoku

-Ittuchoshi no kata ( Tamiya ryu iai, Komagawa kaishin ryu kenjutsu, Shishin takuma ryu jujutsu )

Language : Japanese

50mn

Accessories

Customers who bought this product also bought:

20 other products in the same category: