Search

Antique

Specials

YOSHITOSHI-SAITO Toshimitsu

yoshitoshi saito toshimitsu

TSUKI HYAKU SHI Series
GEKKA no SEKKO: SAITO Toshimitsu
by TSUKIOKA Yoshitoshi (1839-1892)
36x24cm approximately

More details

48h

¥ 60,000

Add to wishlist

More info

GEKKA no SEKKO-YAMAZAKI no TATAKAI (The YAMAZAKI War)
SAITO Toshimitsu (in 1885): AKECHI Mitsuhide's vassal
by TSUKIOKA Yoshitoshi (1839-1892)


TSUKI HYAKU SHI Series
TSUKI HAKU SHI: Ukiyo-e published by Yoshitoshi Tsukioka from 1885 to 1892.
The 100 UKIYO-E with the moon theme.

36x24cm approximately


TSUKIOKA Yoshitoshi was a disciple of Kuniyoshi. He has done various ukiyo-e paintings such as historical paintings, beauty paintings, actor paintings, genre paintings, classical paintings and war paintings.
A painter who shows a unique style of painting.
He is also known as a shocking and miserable painter who uses a lot of blood, and is also called by two names, "CHIMAMIRE Yoshitoshi (covered in blood)".

UKIYO E (Japanese print)

8 other products in the same category: