Search

Aikikai Hombu

DVD 46th All Japan Aikido Demonstration

AKK-46D 第46回全日本合気道演武大会

The 46th All Japan Aikido Demonstration ( Zen nippon aikido embu taikai )

May 24th 2008

Language: Japanese

140mn

More details

72h

¥ 5,940

Add to wishlist

More info

The 46th All Japan Aikido Demonstration (Zen nippon aikido embu taikai)

May 24th 2008

54 demonstrations performed by aikikai masters.

 

Content of this DVD

First part

- Shihan Enbu : KURIBAYASHI Takanori (6th dan)

                      TAKAMIZO Mariko (6th dan)

                      KANAZAWA Takeshi (6th dan)

                      IRIE Yoshinobu (6th dan)

                      TORIUMI Koichi (7th dan)

                      KOBAYASHI Yukimitsu (7th dan)

                     SUGAWARA Shigéru (7th dan)

- Jiyu Enbu : NAKAMURA Katsuya (YAMAGUCHI)

                  KUDO Taisuké (TOKUSHIMA)

- Shihan Enbu : KIMURA Jiro (OSAKA)

                      FUNAKOSHI Mitsuo (YAMAGATA)

                      MOTOZAWA Toshizo (OSAKA)

- Jiyu Enbu : MIBUGAWA Gyoichi (OKAYAMA)

                  TAKAMOTO Kazunori (KUMAMOTO)

- Shihan Enbu (Les compétences de base)

- Hombu Shihan : FUJIMAKI Hiroshi (6th dan)

                        MORI Tomohiro (6th dan)

                        SAKURAI Hiroyuki (6th dan)

- Hombu Shidoin Enbu : UESHIBA Mitsuteru

                                  SASAKI Teiju (5th dan)

                                  SUZUKI Kojiro (4th dan)

                                  SUZUKI Toshio (4th dan)

                                  KOTANI Yuichi (4th dan)

                                  KATSURADA Eiji (5th dan)

                                  AMBA Hiroyuki (5th dan)

                                  ITOM Makoto (5th dan)

- Shihan Enbu Hombu Shihan : YASUNO Masatoshi (7th dan)

                                            SEKI Shoji (7th dan)

 

Second part

- Shihan Enbu : IGARASHI Kazuo (IGARASHI Dojo)

                      SHIRAKAWA Katsutoshi (MIYAGI)

                      SHIMURA (OKUTAMA)

- Jiyu Enbu : TAKEDA Yoshinobu (SHONAN)

                  TAKENAKA Hideo (CHIKUHO)

- Shihan Enbu : ARAI Toshiyuki (GUNMA)

                      SATO Katsuhiko (Hombu Dojo)

                      NOMOTO Jun (SATOMI)

- Jiyu Enbu : ISHIMOTO Tomio (KUMANO)

- Shihan Enbu : FUJI Koichi (SAPPORO)

                      GOMITA Yukiko (TANABE)

                      OWADA Yukimasa (IBARAGI)

                      HORII Etsuji (KOBE)

- Shihan Enbu : INAGAKi Shigénori (IBARAGI)

                      WATABIKI Yoshifumi (IBARAGI)

                      HIDAKA Hiroshi (IWATE)

- Jiyu Enbu : SUGANUMA Morito (Hombu / 8th dan)

- Shihan Enbu : SHIMAMOTO Katsuyuki (TOYONAKA)

                      KUBOTA Ikuhiro (NARA)

                      WADA Akira (NAGOYA)

- Hombu Shihan Enbu : MIYAMOTO Tsuruzo (7th dan)

                                 YOKOTA Yoshiaki (7th dan)

                                 OSAWA Hayto (7th dan)

- Jiyu Enbu : ENDO Seishiro (Hombu / 8th dan)

- Jiyu Enbu : KOBAYASHI Yasuo (KOBAYASHI Dojo)

- Jiyu Enbu : TADA Hiroshi (Hombu / 9th dan)

- Sogo Enbu : UESHIBA Moriteru

 

Language: Japanese

140mn 

 

 

Accessories

2 other products in the same category: