Buscar

Aikikai Hombu

Promociones especiales

DVD 46ª Demostración All Japan Aikido

AKK-46D 第46回全日本合気道演武大会

La 46ª Demostración All Japan Aikido

(All Japan Aikido Demonstration / Zen nippon aikido embu taikai )

24 de mayo, 2008

140 minutos

Idioma : Japonés

 

More details

72h

¥ 5,940

More info

La 46ª Demostración All Japan Aikido

(All Japan Aikido Demonstration / Zen nippon aikido embu taikai )

24 de mayo, 2008

Las demostraciones de 54 maestros japoneses de Aikikai registrados.

 

Contenido del DVD

Primera parte

- Shihan Enbu : KURIBAYASHI Takanori ( dan)

                      TAKAMIZO Mariko ( dan)

                      KANAZAWA Takeshi ( dan)

                      IRIE Yoshinobu ( dan)

                      TORIUMI Koichi (7º dan)

                      KOBAYASHI Yukimitsu (7º dan)

                     SUGAWARA Shigéru (7º dan)

- Jiyu Enbu : NAKAMURA Katsuya (YAMAGUCHI)

                  KUDO Taisuké (TOKUSHIMA)

- Shihan Enbu : KIMURA Jiro (OSAKA)

                      FUNAKOSHI Mitsuo (YAMAGATA)

                      MOTOZAWA Toshizo (OSAKA)

- Jiyu Enbu : MIBUGAWA Gyoichi (OKAYAMA)

                  TAKAMOTO Kazunori (KUMAMOTO)

- Shihan Enbu (Les compétences de base)

- Hombu Shihan : FUJIMAKI Hiroshi ( dan)

                        MORI Tomohiro ( dan)

                        SAKURAI Hiroyuki ( dan)

- Hombu Shidoin Enbu : UESHIBA Mitsuteru

                                  SASAKI Teiju (5º dan)

                                  SUZUKI Kojiro (4º dan)

                                  SUZUKI Toshio (4º dan)

                                  KOTANI Yuichi (4º dan)

                                  KATSURADA Eiji (5º dan)

                                  AMBA Hiroyuki (5º dan)

                                  ITOM Makoto (5º dan)

- Shihan Enbu Hombu Shihan : YASUNO Masatoshi (7º dan)

                                            SEKI Shoji (7º dan)

 

Segunda parte

- Shihan Enbu : IGARASHI Kazuo (IGARASHI Dojo)

                      SHIRAKAWA Katsutoshi (MIYAGI)

                      SHIMURA (OKUTAMA)

- Jiyu Enbu : TAKEDA Yoshinobu (SHONAN)

                  TAKENAKA Hideo (CHIKUHO)

- Shihan Enbu : ARAI Toshiyuki (GUNMA)

                      SATO Katsuhiko (Hombu Dojo)

                      NOMOTO Jun (SATOMI)

- Jiyu Enbu : ISHIMOTO Tomio (KUMANO)

- Shihan Enbu : FUJI Koichi (SAPPORO)

                      GOMITA Yukiko (TANABE)

                      OWADA Yukimasa (IBARAGI)

                      HORII Etsuji (KOBE)

- Shihan Enbu : INAGAKi Shigénori (IBARAGI)

                      WATABIKI Yoshifumi (IBARAGI)

                      HIDAKA Hiroshi (IWATE)

- Jiyu Enbu : SUGANUMA Morito (Hombu / 8º dan)

- Shihan Enbu : SHIMAMOTO Katsuyuki (TOYONAKA)

                      KUBOTA Ikuhiro (NARA)

                      WADA Akira (NAGOYA)

- Hombu Shihan Enbu : MIYAMOTO Tsuruzo (7º dan)

                                 YOKOTA Yoshiaki (7º dan)

                                 OSAWA Hayto (7º dan)

- Jiyu Enbu : ENDO Seishiro (Hombu / 8º dan)

- Jiyu Enbu : KOBAYASHI Yasuo (KOBAYASHI Dojo)

- Jiyu Enbu : TADA Hiroshi (Hombu / 9º dan)

- Sogo Enbu : UESHIBA Moriteru

140 minutos

Idioma : Japonés

Accessories

2 other products in the same category: