Rechercher

Aikikai Hombu

DVD 46e Démonstration All Japan Aikido

AKK-46D 第46回全日本合気道演武大会

46e Démonstration All Japan Aikido

( All Japan Aikido Demonstration / Zen nippon aikido embu taikai)

24 Mai 2008

140mn

Langue: Japonais

 

 

Plus de détails

72h

¥ 5,940

En savoir plus

46e Démonstration All Japan Aikido

( All Japan Aikido Demonstration / Zen nippon aikido embu taikai)

24 Mai 2008

Démonstrations de 54 maîtres japonais d'Aikikai.

 

Contenu du DVD:

Première partie

- Shihan Enbu : KURIBAYASHI Takanori (6e dan)

                      TAKAMIZO Mariko (6e dan)

                      KANAZAWA Takeshi (6e dan)

                      IRIE Yoshinobu (6e dan)

                      TORIUMI Koichi (7e dan)

                      KOBAYASHI Yukimitsu (7e dan)

                     SUGAWARA Shigéru (7e dan)

- Jiyu Enbu : NAKAMURA Katsuya (YAMAGUCHI)

                  KUDO Taisuké (TOKUSHIMA)

- Shihan Enbu : KIMURA Jiro (OSAKA)

                      FUNAKOSHI Mitsuo (YAMAGATA)

                      MOTOZAWA Toshizo (OSAKA)

- Jiyu Enbu : MIBUGAWA Gyoichi (OKAYAMA)

                  TAKAMOTO Kazunori (KUMAMOTO)

- Shihan Enbu (Les compétences de base)

- Hombu Shihan : FUJIMAKI Hiroshi (6e dan)

                        MORI Tomohiro (6e dan)

                        SAKURAI Hiroyuki (6e dan)

- Hombu Shidoin Enbu : UESHIBA Mitsuteru

                                  SASAKI Teiju (5e dan)

                                  SUZUKI Kojiro (4e dan)

                                  SUZUKI Toshio (4e dan)

                                  KOTANI Yuichi (4e dan)

                                  KATSURADA Eiji (5e dan)

                                  AMBA Hiroyuki (5e dan)

                                  ITOM Makoto (5e dan)

- Shihan Enbu Hombu Shihan : YASUNO Masatoshi (7e dan)

                                            SEKI Shoji (7e dan)

 

Deuxième partie

- Shihan Enbu : IGARASHI Kazuo (IGARASHI Dojo)

                      SHIRAKAWA Katsutoshi (MIYAGI)

                      SHIMURA (OKUTAMA)

- Jiyu Enbu : TAKEDA Yoshinobu (SHONAN)

                  TAKENAKA Hideo (CHIKUHO)

- Shihan Enbu : ARAI Toshiyuki (GUNMA)

                      SATO Katsuhiko (Hombu Dojo)

                      NOMOTO Jun (SATOMI)

- Jiyu Enbu : ISHIMOTO Tomio (KUMANO)

- Shihan Enbu : FUJI Koichi (SAPPORO)

                      GOMITA Yukiko (TANABE)

                      OWADA Yukimasa (IBARAGI)

                      HORII Etsuji (KOBE)

- Shihan Enbu : INAGAKi Shigénori (IBARAGI)

                      WATABIKI Yoshifumi (IBARAGI)

                      HIDAKA Hiroshi (IWATE)

- Jiyu Enbu : SUGANUMA Morito (Hombu / 8e dan)

- Shihan Enbu : SHIMAMOTO Katsuyuki (TOYONAKA)

                      KUBOTA Ikuhiro (NARA)

                      WADA Akira (NAGOYA)

- Hombu Shihan Enbu : MIYAMOTO Tsuruzo (7e dan)

                                 YOKOTA Yoshiaki (7e dan)

                                 OSAWA Hayto (7e dan)

- Jiyu Enbu : ENDO Seishiro (Hombu / 8e dan)

- Jiyu Enbu : KOBAYASHI Yasuo (KOBAYASHI Dojo)

- Jiyu Enbu : TADA Hiroshi (Hombu / 9e dan)

- Sogo Enbu : UESHIBA Moriteru

140mn

Langue: Japonais

 

Accessoires

2 other products in the same category: