Search

Kobudo Taikai

Specials

The 14th Kobudo Taikai

333 BAB 第14回日本古武道演武大会

The 14th Kobudo Taikai : The ancient Japanese martial arts exposition.

Language : Japanese

60mn

Ancient Japanese martial art exposition held on 17th of March 1991 at NIHON BUDOKAN.

More details

72h

¥ 10,584

Add to wishlist

More info

Series Kobudo - the14th Kobudo Taikai-in March 17, 1991 at Nippon Budokan.


 
Demonstration :

-Kyudo

-Judo

-Karatedo

-Naginata

-Sumo

-Shorinji kenpo

-Ju kendo

-Aikido

-Kendo

-Kashima shinto ryu kenjutsu

-Taisha ryu kenpo

-Hontai yoshin ryu kenjutsu

-Motobu udonthi kobujutsu

-Jigen ryu hyoho kenjutsu

-Daito ryu aiki jujitsu

-Toda ha buko ryu naginata jutsu

-Shojitsu kenri kata ichi ryu kenjutsu

-Kiraku ryu jujitsu

-Hozoin ryu takada ha sojutsu

-Tatsumi ryu bujutsu

-Wado karate do jujitsu kenpo

-Heiho niten ichiryu kenjutsu

-Takeuchi ryu jujitus

-Yagyu shingan ryu taijutsu

-Tendo ryu naginata jutsu

-Tennen rishin ryu bujutsu

-Enshin ryu  iai suemono

-Negishi ryu shuriken jutsu

-Ryukyu kobujutsu

-Owari kanryu sojutsu

-Shinkage ryu heiho koryu

-Tenjin shinyo ryu jujitsu

-Ono ha itto ryu kenjutsu

-Yagyu shinkage ryu heiho kenjutsu

-Seki ryu hojutsu

 

Asian traditional martial arts

-Bokh (Mongolian wrestling)

-Krabi Krabong (Thailand)

-A traditional Chinese martial art (China)

-Silat (Malaysia)

-Pencak Silat (Indonesia)

Language : Japanese

60mn

5 other products in the same category: