Rechercher

Kobudo Taikai

le 14ème Kobudo Taikai

333 BAB 第14回日本古武道演武大会

Série Kobudo - 14ème Kobudo Taikai

Langue : Japonais

60mn

Exposition d'arts martiaux japonais anciens, tenue le 17 mars 1991 au Nippon budokan.

Plus de détails

72h

¥ 10,584

En savoir plus

Série Kobudo-14eme Kobudo Taikai - 17 mars 1991 au Nippon budokan

 

Les écoles de Kobudo participant à ce congrès:

-Kyudo

-Judo

-Karatedo

-Naginata

-Sumo

-Shorinji kenpo

-Ju kendo

-Aikido

-Kendo

-Kashima shinto ryu kenjutsu

-Taisha ryu kenpo

-Hontai yoshin ryu kenjutsu

-Motobu udonthi kobujutsu

-Jigen ryu hyoho kenjutsu

-Daito ryu aiki jujitsu

-Toda ha buko ryu naginata jutsu

-Shojitsu kenri kata ichi ryu kenjutsu

-Kiraku ryu jujitsu

-Hozoin ryu takada ha sojutsu

-Tatsumi ryu bujutsu

-Wado karate do jujitsu kenpo

-Heiho niten ichiryu kenjutsu

-Takeuchi ryu jujitus

-Yagyu shingan ryu taijutsu

-Tendo ryu naginata jutsu

-Tennen rishin ryu bujutsu

-Enshin ryu  iai suemono

-Negishi ryu shuriken jutsu

-Ryukyu kobujutsu

-Owari kanryu sojutsu

-Shinkage ryu heiho koryu

-Tenjin shinyo ryu jujitsu

-Ono ha itto ryu kenjutsu

-Yagyu shinkage ryu heiho kenjutsu

-Seki ryu hojutsu

Arts martiaux asiatiques traditionnels

-Bokh ( La lutte mongole )

-Krabi Krabong ( Thaïlande)

-Un art martial chinois traditionnel ( Chine )

-Silat ( Malaisie )

-Pencak Silat ( Indonésie )

 

Langue : Japonais

60mn

5 other products in the same category: