Search

Grand Masters

Nihon Kendogata

SPD-8606 日本剣道型

Nihon Kendogata

Language : Japanese

36mn

By Sasaburo TAKANO /Hakudo NAKAYAMA /Goro SAIMURA /Moriji MOCHIDA

More details

72h

¥ 6,000

Add to wishlist

More info

Nihon Kendogata

The oldest film of kata and kendo demonstrations; 4 masters perform kata of kendo in two different demonstrations.

 

1. Demonstration in 1930 :

Nihon teikoku Kendo Kata (Kendo Kata of the Empire of Japan)

- Sasaburo TAKANO  ( Uchitachi ) : The master of Kendo. The strongest kendo to Showa era. A disciple of Tesshu Yamaoka 

- Hakudo NAKAYAMA  ( Shitachi ) : Shinto munen-ryu kenjutsu, Shinto muso-ryu jujutsu shihan, Omori-ryu shihan, hasegawa eishin-ryu shihan

 

2. Demonstration in 1958 :

Nihon Kendo Kata (Kendo Kata of Japan)

- Goro SAIMURA  ( Uchitachi ) : 10th dan, Hanshi
- Moriji MOCHIDA ( Shitachi ) : 10th dan, Hanshi

 

Language : Japanese

36mn

Accessories

2 other products in the same category: