Search

Shotokan

Specials

Shotokan karate complete guide step.1 KANAZAWA Hirokazu

quest SPD-1821國際松濤館空手完全教則 入門篇

Kokusai Shotokan Karate - Nyumon hen (for beginners) - Hirokazu KANAZAWA

Language : Japanese / English ( subtitle )

107m

More details

72h

¥ 5,600

Add to wishlist

More info

Kokusai Shotokan Karate - Nyumon hen (for beginners) - Hirokazu KANAZAWA

Kanazawa Hirokazu was born in 1931. He is the last pupil of Gichin Funakoshi.  10th Dan of Shotokan karate, he is the founder of International Shotokan Federation.Content of this DVD

Tsuki

Keri

Uke
Gedan Barai
Age Uke
Soto Uke
Uchi Uke
Shuto Uke

Ido Kihon

Kata 
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan

Kihon Kumite
Gohon Kumite
Sanbon Kumite

Language : Japanese / English ( subtitle )

107m

4 other products in the same category: