Buscar

Shotokan

Promociones especiales

Shotokan karate nyumon hen-KANAZAWA Hirokazu

quest SPD-1821國際松濤館空手完全教則 入門篇

Kokusai Shotokan Karate -Nyumon hen (iniciación)

Idioma : Japonés / Subtítulo Inglés

107 minutos

More details

72h

¥ 5,600

More info

Kokusai Shotokan Karate -Nyumon hen (iniciación)

Kanazawa Hirokazu : nació en 1931. Es el último alumno de Gichin Funakoshi. 10º dan de karate Shotokan, es el fundador de la Federación Internacional de Shotokan.

Contenido del DVD

Tsuki

Keri

Uke
Gedan Barai
Age Uke
Soto Uke
Uchi Uke
Shuto Uke

Ido Kihon

Kata 
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan

Kihon Kumite
Gohon Kumite
Sanbon Kumite

Idioma : Japonés / Subtítulo Inglés

107 minutos

4 other products in the same category: