Search

KATO Shigémitsu

Hiden mokuroku N°3-KATO Shigemitsu

BAB HID3大東流秘伝目録百十八ヶ条 第3巻

Hiden Mokuroku 118ka jo N°3-Shigemitsu KATO 

Language: Japanese/ English (subtitle)

60mn

This third volume of the "Hiden Mokuroku 118ka jo" series presents the techniques Yonkajo and Gokajo.

More details

72h

¥ 5,940

Add to wishlist

More info

Hiden Mokuroku 118ka jo N°3-Shigemitsu KATO 

The 118 Kajo of the Hiden Mokuroku are a set of techniques classified by categories (attack, throw, grab, etc.) They were created by Tokimune TAKEDA, the 36th successor of Daitoryu Aikijutsu.

KATO Shigemitsu is a disciple of Tokimune TAKEDA  (son of Sokaku TAKEDA)

The content of this DVD

Yonkajo: Uragote

      Uchigote

      Kakaekubi

      Temakurazume

      Wakidori (ura, omote)

      Irichigai

      Tatsumaki

      Izori

      Uraotoshi

      Senryu

      Wakizume otoshi

      Kasumi nage

      Hadaka jime

      Daruma gaeshi

 

Gokajo: Makikomi kujiki

     Koban gaeshi

     Kan nuki zume

     Enma

     Shumoku

     Taki otoshi

 

Emono dori: Bo dori

    Emo no dori

    Tanken dori

    Tachi dori

    Kasa dori

 

Tani n zu gake


Language: Japanese/ English (subtitle)

60mn

6 other products in the same category: