Search

ARIKAWA Sadateru

Aikido no Shinzui-Arikawa Sadateru

quest SPD8302 有川定輝 合気道の真髄

Aikido no Shinzui-ARIKAWA Sadateru

Toyosaki Enku :The successor to ARIKAWA Shihan.

Language: Japanese, English (subtitle) 

126mn

More details

72h

¥ 5,600

Add to wishlist

More info

Aikido no Shinzui-ARIKAWA Sadateru

Toyosaki Enku: The successor to ARIKAWA Shihan.
Toyosaki shows the secret technique ARIKAWA.

 

-Arikawa Sadateru profile
Toyosaki Enku Nariyasu profile
Arikawa Sadateru Embu
Technical Commentary
 Morote Dori Kokyu Ho Ura
 Morote Dori Shiho Nage
 Morote Dori Kokyu Ho Omote
 Omote and Ura
 Morote Dori Kokyu Ho Chukan
 Shomen Uchi Kotegaeshi
 Shomen Uchi Kaiten Nage
 Yokomen Uchi Kokyu Nage Omote
 Yokomen Uchi Ikkyo Omote
 Yokomen Uchi Irimi Nage Omote
 Yokomen Uchi Irimi Nage Ura
 Riai of Stick / Chudan Tsuki Kokyu Nage
 Riai of Sword / Shomen Uchi Kokyu Nage
 Katate Dori / Atemi and Kokyu Nage
 Ushiro Ryote Dori / Ikkyo followed by Osae Waza
 Katate Dori Tenkan
 Katate Dori Sumi Otoshi
 Ryote Dori Kokyu Nage
 Shomen Uchi / Ikkyo followed by Kokyu Nage
 Shomen Uchi / Ikkyo followed by Atemi and Sokumen Irimi Nage
 Shomen Uchi / Ikkyo followed by Gedan Kokyu Nage
Kondo Katsuyuki Interview
Arikawa Sadateru Last Embu

 

Language: Japanese, English (subtitle) 

126mn

 

1 other products in the same category: