Search

ANDO Tsuneo

Yoshinkan Aikido Ryu N°1-ANDO Tsuneo

BAB DRA1D養神館合気道 龍 1 安藤毎夫

Yoshinkan Aikido-Ryu vol.1 Tsuneo ANDO

Language: Japanese

50mn

The essential od Aikido and training at the Dojo.

More details

72h

¥ 5,657

Add to wishlist

More info

Yoshinkan Aikido-Ryu vol.1 Tsuneo ANDO 

Tsuguo ANDO was born in 1956 in Ehime. He begins Aikido as he was a student at Tokushima University. In 1981, he entered Yoshinkan and began training under Master Gozo SHIODA. In 1993, he became a teacher of Yoshinkan Dojo. In 1996, he established his own dojo in Chiba, Yoshinkan Aikido Ryu. He received his 7th Dan in 2000 and continues today to spread Aikido in Chiba.

The content of this DVD

- Aikido no shinzui: Nikajo, Yonkajo

- Chushin ryoku no yosei 1:

Kihon shisei, Kihon dosa, Kamae, Tai no henko, Hiriki no yosei,Shumatsu dosa

- Chushin ryoku no yosei 2:

Kihon giho, Shomen uchi ikajo osae, Katatemochi nikajo osae, Yokomen uchi sankajo osae

 

Language: Japanese

50mn

8 other products in the same category: