Buscar

KATO Shigemitsu

Hiden mokuroku N°1-KATO Shigemitsu

BAB HID1大東流秘伝目録百十八ヶ条 第1巻

Hiden Mokuroku 118 ka jo vol.1-KATO Shigemitsu

Idioma : Japonés / Subtítulo en Inglés

60 minutos

Este primer volumen de la serie "Hiden Mokuroku 118ka jo" presenta las técnicas Ikkajo y Nikajo.

More details

72h

¥ 5,940

More info

Hiden Mokuroku 118 ka jo vol.1-KATO Shigemitsu

Los 118 Kajo del Hiden Mokuroku son un conjunto de técnicas clasificadas por categorías (ataque, proyección, agarre, etc.) Fueron creadas por Tokimune TAKEDA, el 36º sucesor de Daitoryu Aikijutsu.

KATO Shigemitsu es un discípulo de Tokimune TAKEDA (el hijo de Sokaku TAKEDA).

Contenido del DVD

Ikka jo

-Idori: Ippon dori

          Gyaku udedori

          Hijikaeshi

          Kuruma daoshi

          Shimekaeshi

          Dakijie

          Karami nage

          Kotegaeshi

          Nukitedori

          Hizajime

-Hanza Handachi: Hanmi nage

                           Uraotoshi

                           Izori

                           Kata otoshi

                           Iri mi nage

 

-Tchiai: Ippon dori

            Kuruma daoshi

            Gyaku udedori

            Koshiguruma

            Karami nage

            Ura otoshi

            Obi otoshi

            Kirikaeshi

            Kotegaeshi

            Shiho nage

-Ushiro dori: Tachi eri dori

                   Ryokata hi neri

                   Ryohiji gaeshi

                   Dakijimedori

                   Kata otoshi

 Nikkajo

-Idori: kotezume

          Gyakudasuki

          Hiji kujiki

          Konoha gaeshi

          Shuto zume

          Kubi hi neri

          Kotegaeshi

          Katahadori

          Kamatezume

          Gyakugote

-Hanza Hantachi: Shuto zume

                          Kotegaeshi

                          Suso dori

                          Hijikujiki

                          Iri mi zume

-Tachiai: Gyakudasuki

              Hiki otoshi

              Kubi nage

              Suso barai

              Seo i nage

              Shuto zume

              Kote gaeshi

              Kataguruma

              Koshiguruma

              Sekujiki

-Ushiro dori: Tsukitaoshi

                   Suku i nage

                   Gyaku gote

                   Kubi nage

                   Hijikujiki

 

 

Idioma : Japonés / Subtítulo  Inglés

60 minutos

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

6 other products in the same category: