Rechercher

KURODA Tetsuzan

Promotions

Kiwameru! KURODA Tetsuzan

黒田鉄山を極める

KIWAMERU KURODA Tetsuzan

Langue : Japonais

64m

La vitesse des arts martiaux n'est pas une vitesse visible lente : KURODA Tetsuzan

Plus de détails

72h

¥ 5,400

En savoir plus

KIWAMERU- KURODA Tetsuzan

KURODA Tetsuzan : Président de Shinbukan Kuroda dojo, Soke de 5 branches de

  kobudo ; Tamiya ryu iaijutsu, Komagawaka i shin ryu kenjutsu,

  Shishin takuma ryu jujutsu, Tsubaki kotengu ryu bojutsu,

  Seigyoku oguri ryu sattukatsu jutsu

Dans ce DVD, maître KURODA nous démontre différentes techniques des arts martiaux japonais.

 Quelle est la vitesse des arts martiaux japonais
IAIDO
-Kiri tsuke
-Muko gake
-Yo no ken
-Shin no tachi
-Koe nuki

KENJUTSU
-Kiri kaeshi
-Metsuke
-Ashi kiri
-Tsuke komi
-Rito ken

JUJITSU
-Shichiri biki
-Nodo uchi
-Ken kiri
-Muko zume
-Kabuto otoshi

BOJUTSU
-Modori bane
-Ushi no se

NAGINATA
-Kachi iro

Langue : Japonais

64mn

 

Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...

18 other products in the same category: