Search

Iaito

Specials

IAITO model B - heavy Tsuka Cotton

IAITO model A -ATSUKUCHI (heavy) TSUKA COTTON

HA WATARI / Blade length: 2.35 (72.72cm) to 2.45 (74.23cm)

TSUKA length / Handle Length: 7.0 (22.72cm) - 10.0 (30.3cm)

Sageo / Cord: Cotton

Tsukaito / Handle Braid :  Cotton

A heavy iaito, weight about 900g (2.35)

Manufactured in SEKI  by genuine craftsmen.

More details

about 180 days

¥ 70,000

Add to wishlist

More info

IAITO model A -ATSUKUCHI (heavy) TSUKA COTTON

HA WATARI / Blade length: 2.35 (72.72cm) to 2.45 (74.23cm)

Thickness of the blade: about 3.4cm

TSUKA length / Handle Length: 7.0 (21.21cm) to 10.0 (70.3cm)

Sageo / Handle : Cotton

Tsukaito / Handle Braid :  Cotton

Japanese Iaito high quality, manufactured in the province of Seki known for forging swords.
Our iaito are manufactured in OSAWA workshop by genuine craftsmen.

The model Iaito B heavy is about 900g without saya.

HAMON / Tempered line (3 types)

SUGUHA/NOTARE/CHOJI MIDARE

HI /Groove

WITH  /  WITHOUT

TSUKA /Handle COTTON COLOR (12 types)

 1. KURO
 2. CHA
 3. TETSU KON
 4. SIRO
 5. AZUKI
 6. MURASAKI
 7. KON
 8. KOGE CHA
 9. KIN CHA
 10. RIKYU CHA
 11. TETSU
 12. UGUISU

TSUKA MAKI (2 types)

HINERI MAKI /IKKAN MAKI

TSUBA/Guard

(10 types)

 

 1. KAGECHO
 2. TOMOE
 3. MARUMATSU SUKASHI
 4. HIGO NANAKO
 5. MUSASHI
 6. KIKKA
 7. TAKEZASA
 8. MOKKO RYU
 9. RYU SUKASHI
 10. KOYO

FUCHI.KASHIRA/ Buttcap

(9 types)

 

 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI

MENUKI/Omament (9 types)

 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA

SAYA/Scabbard (3 types)

KURORO/KURO ISHIME/CHA ISHIME

-OPTION SAYA Nuri  : Click HERE

-OPTION KOJIRI :Click HERE

-OPTION SITODOME : Click HERE

-OPTION SAYA KAKO : Click HERE

 HABAKI/Blade collar ( 2 types)

-SHINCHU HYOJUN (copper)

-SHINCHU KURO ZOME (Black copper)

-Habaki LUX Option: Click HERE

SEPPA/ Spacer (4 types)

DO/DO IBUSHI/DO KUROZOME/SHINCHU

SAGEO/Cord COTTON (18 types)

 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI

** We will e-mail you the confirmation of all the accessories chosen by you.

Accessories

15 other products in the same category: