Search

Iaito

Specials

IAITO A - light Tsuka Cotton

Iaito light / tsuka of cotton

A very light iaito, weight about 750g (2.35)

Manufactured in SEKI by genuine craftsmen.

HA WATARI / Blade length: 2.20 (67cm) to 2.45 (74.3cm)

TSUKA length/ Handle Length : 7.0 (22.72cm) - 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle made of cotton

Tsukaito / Handle Braid made of cotton
More details

about 180 days

¥ 60,000

Add to wishlist

More info

Iaito light / tsuka of cotton

HA WATARI / Blade length: 2.20 (67cm) to 2.45 (74.3cm) 

TSUKA length/ Handle Length: 7.0 (22.72cm) - 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle  Cotton

Tsukaito / Handle Braid Cotton 

Japanese Iaito high quality, manufactured in the province of Seki known for forging swords.
Our iaito are manufactured in OSAWA workshop by true craftsmen.

The model Iaito A light is about 750g without saya and was created for women or people who prefer a light IAITO.

HAMON / Tempered line (3 types)

SUGUHA/NOTARE/CHOJI MIDARE

HI /Groove

  WITH / WITHOUT

TSUKA /Handle COTTON COLOUR (12 types)

 1. KURO
 2. CHA
 3. TETSU KON
 4. SIRO
 5. AZUKI
 6. MURASAKI
 7. KON
 8. KOGE CHA
 9. KIN CHA
 10. RIKYU CHA
 11. TETSU
 12. UGUISU

TSUKA MAKI / Winding pattern (2 types)

 HINERI MAKI  / IKKAN MAKI


TSUBA/Guard (10 types)

 

 1. KAGECHO
 2. TOMOE
 3. MARUMATSU SUKASHI
 4. HIGO NANAKO
 5. MUSASHI
 6. KIKKA
 7. TAKEZASA
 8. MOKKO RYU
 9. RYU SUKASHI
 10. KOYO

FUCHI.KASHIRA/ Buttcap

(9 types)

 

 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI

MENUKI / Ornament (9 types)

 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA

SAYA / Scabbard (3 types)  

KURORO/ KURO ISHIME/ CHA ISHIME

  OPTION SAYA Nuri : Click Here

  OPTION KOJIRI : Click Here

  OPTION SHITOTOME : Click Here

  OPTION SAYA  KAKO : Click Here

HABAKI / Blade collar ( 2 types)

-SHINCHU HYOJUN (copper)

-SHINCHU KURO ZOME (Black copper)

 Habaki LUX Option: Click HERE

SEPPA/ Spacer (4 types)

 DO/ DO IBUSHI/ DO KUROZOME/ SHINCHU

SAGEO/Cord COTTON (18 types)

 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI

** We will e-mail you the confirmation of all the accessories chosen by you.

Accessories

10 other products in the same category: